home
26. maj 2024, nedelja
files/other/2022.09.24.07.14.56_632e925068006_nemfrissul_resized.jpg

Jedna nezavršena priča

22. novembra, deset godina nakon što je otišao zanavek, nekolicina je iskapila čašicu rakije njemu u spomen.

Prisustvovali su njegovi studenti: Ištvan Brikner, Ivan Vukosavljev, Edit Tenji, Bela Kalo, Hermina G. Erdelji, Zoltan Mezei, Petronela Kermeci,
a bili su tamo još i Friđeš Kovač, Žuža Franjo, Čaba Erlauer, Zoltan Šifliš, Nandor Kartag, Karolj Viček, Arpad Bakoš, Muzikantski orkestar ... i još mnogi drugi, koji su ga znali, voleli, koje je učio, sa kojima je igrao, sa kojima je kuvao, sa kojima je grmeo i sa kojima se smejao.

Naši partneri