home
24. april 2024, sreda
files/other/2022.09.24.07.14.56_632e925068006_nemfrissul_resized.jpg

Dnevnik jedne umobolne žene

U svima nama se nalaze klice iz kojih se može razviti drveće, šume i prašume...


Rozalia Brešćanski B. – Andraš Demeter
Dnevnik jedne umobolne žene
zaron prema napisima Geze Čata


Umobolna žena je zaista postojala, čak se i njeno ime zna. Njen dnevnik sistematizuje i analizira dr. Jožef Brener (koji je postao poznat kao pisac pod imenom Geza Čat) u svom psihijatrijskom priručniku Psihički mehanizam mentalnih bolesti.
Priča o gospođici G. dakle nije fikcija, mada su literarne vrednosti ovih napisa iznenadile i samoga Čata. Očigledno nije fantastični svet tekstova ono što ga je prvenstveno impresioniralo. „Da li je moguće da je ovaj stručni rad Čata bar toliko deo njegove intime, kao njegove novele i ostala dela?” – postavlja pitanje Mikloš Meselj, verovatno s pravom. Da li je moguće da postoji neka tajna sličnost između dva posebna sveta u kojima živi bolesnik odnosno pisac-lekar?

Scenario za ovu predstavu je pored pomenutog stručnog dela rađen na osnovu Čatovih noveli, dnevnika, drugih studija i pisama, i decidirano predstavlja fiktivno putovanje kroz paralelne svetove.

Zajednička produkcija Drame na mađarskom jeziku Narodnog pozorišta u Subotici i Pozorišta „Talija“ iz Budimpešte.

Premijera u Budimpešti u Pozorištu „Talija”: 25.05.2011.
Premijera u Subotici na Sceni Jadran: 31. maja 2011.
 

Naši partneri